Barthelov index

Kako bismo imali što preciznije statistike o našem članstvu i ažurirane podatke koji će nam pomoći prilikom prijave na natječaje za određene projekte, npr. za osobnu asistenciju, molimo vas da popunite ovaj Barthelov indeks. Izaberite jedan od ponuđenih načina.

Preuzimanje u pdf ili word obliku

Preuzmite dokument, isprintajte ispunite i pošaljite mailom na hupt@hupt.hr ili na našu adresu:

Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara
Varićakova ulica 20
10010 Novi Zagreb

Word dokument

Pdf dokument

Upute kako pravilno ispuniti Barhelov indeks

Word dokument

Pdf dokument