HUPT je dio 8. Centra znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom pod financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

8. Centar znanja pridonosi u razvijanju sljedećih oblika djelovanja:

  • analiza provedbe javnih politika i zakona u području kvalitete življenja za osobe s invaliditetom;
  • stvaranje modela otpornosti i održivosti civilnog društva;
  • prijenos specifičnih znanja u Republici Hrvatskoj i u zemljama JI Europe, zemljama u području Euro-Mediterana i drugim zemljema kroz međunarodnu suradnju;
  • višeprogramsko povezivanje Centra znanja u stvaranju
    • uključive i solidarne Hrvatske,
    • digitalne Hrvatske Hrvatske i
    • zelene i održive Hrvatske