Statut

Statut HUPT-a usvojen na skupštini 19. VI 2015.

Izmjena i dopuna Statuta

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta 04.08.2016.

Print Friendly, PDF & Email