Zakon o zaštiti pacijenata

Ovim se zakonom određuju prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite te način zaštite i promicanja tih prava.

Print Friendly, PDF & Email