Kategorija: Vijesti

Podijeli

Objavljeno: 10 siječnja, 2019Kategorija: Vijesti

Podijeli

Srodne objave

Hrvatska gospodarska komora je na svojim stanicama objavila pretprijavni proces za ugradnju osobnih dizala financiranih iz EU projekta “Dostupnost do stana”. Projekt provode u suradnji s Hrvatskom udrugom za dizala i Koordinacijskim odborom društava i udruga HP i HT umirovljenika Hrvatske. Projekt se odnosi na višeetažne stambene građevine, a trošak ugradnje pojedinačnog dizala procjenjuje se na 350 tisuća kuna, od čega bi 85% bilo financirano iz EU fondova, dok bi ostatak od 15% podmirili stanari.

Prema najavama iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, početak realizacije projekta ugradnje dizala u postojeće višeetažne stambene građevine koje nemaju dizalo očekuje se u drugoj polovici 2019. godine. Hrvatska gospodarska komora procjenjuje da u Republici Hrvatskoj postoji čak 16 tisuća stambenih građevina s tri ili više katova bez dizala, što negativno utječe na kvalitetu života starijih ili manje pokretnih osoba, kao i osoba s invaliditetom.

Hrvatska gospodarska komora poziva predstavnike suvlasnika višeetažnih stambenih građevina koje nemaju dizalo da ispune pretprijavu na ovoj poveznici, kao iskaz interesa za sudjelovanje u ovom projektu. Rok za slanje pretprijava je 31. siječnja 2019. godine.

Izvor: Hrvatska gospodarska komora