HUPT temelji svoj rad i na izdavačkoj djelatnosti – izdavanjem časopisa “Mi rolamo” te, po potrebi, izdavanjem knjige članova i za članove kao i one od interesa za širu stručnu i ostalu javnost. Takva djelatnost pridonosi podizanju razine svijesti osoba s paraplegijom ili tetraplegijom, kao i drugih o potrebama, pravima, mogućnostima i dostignućima osoba s paraplegijom i tetraplegijom. Želimo također ukazati na svakodnevnu pojavnost raznih oblika invaliditeta u društvu.

Isto tako, HUPT smatra bitnim rad referentnog hrvatskog Web centra za osobe s paraplegijom i tetraplegijom (www.hupt.hr) sa što je više moguće informacija, slobodnom komunikacijom s liječnicima i drugim stručnjacima putem e-maila i web foruma, a što je posebno važno za osobe s invaliditetom u manjim mjestima i udaljenim područjima koji nemaju mogućnost češćeg doticaja sa stručnjacima. Naš cilj je i omogućiti slobodnu komunikaciju među članovima HUPT-a te s drugim zainteresiranim osobama kako bi se mogla razmjenjivati iskustva, misli i savjeti. Važna je i što bolja osviještenost osoba s paraplegijom i tetraplegijom vezana uz ostvarivanje njihovih prava, redovitih zdravstvenih pregleda te edukacije zainteresiranih u vezi s uklanjanjem arhitektonskih i drugih barijera.

HUPT ima statutarnu i moralnu obvezu zadovoljavati – naravno u okvirima svojih mogućnosti – bar neka od univerzalnih ljudskih prava, poput prava na informaciju u svim oblicima (govornu, pisanu, elektroničku). U tom smislu obveza nam je nastaviti izdavati Glasilo HUPT, planirati i realizirati projekte i programe izdavačke djelatnosti (do sada je izašla zbirka pjesama „Sivi tigar“, prevedena je i tiskana knjiga „Da, ti to možeš!“, ali i brošura o HUPT-u te dva video priručnika Korištenje programa HAL 2000 i Dragon Naturally Speaking u svakodnevnom životu osobe s tetraplegijom i Osnovni transferi iz i u kolica za osobe sa spinalnom ozljedom. Posebna i ponajveća nam je obveza nastaviti veliki posao na podizanju svijesti o značaju informacijskog društva, kao i raditi na ukazivanju na propuste u zakonodavnoj regulativi koji se tiču interesa osoba s invaliditetom u cjelini, uvažavajući specifičnosti osoba s paraplegijom i tetraplegijom.

Potreba informiranja osoba s invaliditetom na jednoj strani i potreba informiranja javnosti s druge strane evidentna je i neosporiva. Ovdje je važno dodati i institucije sustava koje još uvijek nedovoljno uvažavaju osobe s paraplegijom i tetraplegijom kao partnere. Uglavnom se na osobe s invaliditetom gleda kao na osobe u stanju socijalno zaštitnih potreba ili samo kroz materijalne obaveze. Zasigurno je to važan dio skrbi, ali ne i jedini. Grupacija koju okuplja HUPT ukazuje na problem nedostatka sveobuhvatne rehabilitacije. Osobama s posljedicama ozljede kralježničke moždine treba u kratko vrijeme nakon ozljede snažna podrška kako bi se mogle nakon oporavka uključiti u zajednicu i preuzeti obaveze. Postoji nerazumijevanje određenih društvenih subjekata o nužnosti povezivanje raznih resora radi kvalitetnije skrbi o osobama s invaliditetom što predstavlja prepreku za napredak.