Mirovinsko osiguranje

Profesionalna rehabilitacija, invalidska mirovina i naknada zbog tjelesnog oštećenja

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju (na teret Zavoda za mirovinsko osiguranje) ima zaposlenik-osiguranik kod kojega je nastala invalidnost i kod kojeg postoji preostala radna sposobnost. Ako je invalidnost s preostalom radnom sposobnošću nastala zbog ozljede izvan rada ili bolesti, osiguranik ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju ako ispunjava uvjete mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu. Ako je invalidnost s preostalom sposobnošću nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, osiguranik ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju bez obzira na dužinu mirovinskog staža.

Pravo na invalidsku mirovinu ima zaposlenik-osiguranik ako je invalidnost nastala kao poslijediica povrede na radu, profesionalne bolesti, povrede izvan rada, ili bolesti prije navršenih 65 godina života bez obzira na dužinu mirovinskog staža. Pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja stječe osiguranik kod kojega tjelesno oštećenje od najmanje 30% nastane kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Staž mirovinskog osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani radni staž)

Na temelju Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN br. 71/99.) osiguranicima invalidima zaposlenim s punim radnim vremenom za svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa se kao 15, i to: slijepim osobama, osobama oboljelim od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, paraplegijama, cerebralnoj i dječjoj paralizi, multiploj sklerozi, reumatoidnom artritisu, gluhim osobama te osobama koje se ne mogu samostalno kretati bez invalidskih kolica. Beneficirani radni staž računa se osiguranicima ako su zaposleni s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom, koje se prema Zakonu i kolektivnom ugovoru smatra kao zaposlenje s punim radnim vremenom. Osiguranicima-invalidima se snižava dobna granica za stjecanje prava na starosnu imovinu po jednu godinu za svakih pet godina provedenih u osiguranju koje se računa 12 mjeseci kao 15 mjeseci.

Print Friendly, PDF & Email