Porezne olakšice i ostala prava

Povećanje neoporezivog dijela u obračunavanju poreza na dohodak

Na temelju Zakona o porezu na dohodak, porezni obveznik može ostvariti pravo na uvećanje neoporezivog iznosa za sebe i druge osobe koje koristi kao poreznu olakšicu uoliko imaju invaliditet. Koeficijent uvećanja neoporezivog iznosa je 0,3 a ukoliko porezni obveznik ili osoba koju koristi kao olakšicu ima utvrđeno 100% invaliditeta ili ostvaruju pravo na doplatak za tuđu pomoć i njegu, koeficijent uvećanja neoporezivog iznosa je 1,0. Porezna uprava donosi rješenje o uvećanju neoporezivog dohotka na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Plaćanje PDV-a na ortopedska i druga pomagala

Na temelju članka 38a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 5% na medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ubalžavanje liječenja ivnalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane Pravilinikom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila

Osobe s invaliditetom nisu oslobođene plaćanja poreza na motorna vozila (trošarinu). Jedino oslobođenje se odnosi na vozila „prilagođena na način da u njih invalidska kolica mogu ući putem rampe ili lifta i u koja je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti.“ (čl.3. Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila NN 52/13, 90/13, 140/13, 116/14, 152/14).

Oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe

Na temelju članka 4. Zakona o boravišnoj pristojbi, osoba koja ima utvrđeno 70% ili više invaliditeta te jedna njezina pratnja ne plaćaju boravišnu pristojbu.

Print Friendly, PDF & Email