Prava na osnovi invalidnosti

Utvrđivanje tjelesnog oštećenja

Utvrđeno tjelesno oštećenje je osnova za stjecanje prava na novčanu naknadu, reguliranu u sustavu mirovinskog osiguranja, i to u slučajevima kada je tjelesno oštećenje nastalo kao posljedica povreda na radu ili profesionalne bolesti. Postupak za utvrđivanje prava na novčanu naknadu pokreće se na osobni zahtjev ili na zahtjev lječnika primarne zdravstvene zaštite, koji se podnosi područnom uredu Hrvatskog Zavoda za Mirovinsko osiguranje prema mjestu trajnog nastanjenja. Tjelesno oštećenje, kao i druga prava iz zakona o MO, u pokrenutom postupku vještači nadležni vještak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Osobe koje su izvan osiguranja (koje nisu u statusu zaposlenika ) – djeca, mladež i ostali, bez obzira na starosnu dob – prava na osnovi invalidnosti mogu ostvariti temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, NN 73/97, osim u slučajevima kada se pokreće postupak za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu s trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, a čije je oštećnje ili bolest nastalo prije navršene 18.godine života. Zahtjev se podnosi nadležnom centru za socijalnu skrb prema mjestu trajnog nastanjenja. U postupku za ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi vještači prvostupanjsko tijelo vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi.

Print Friendly, PDF & Email