Zdravstveno osiguranje

Zdravstvena zaštita

Osobe s prebivalištem u RH ostvaruje pravo na primarnu, specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu na temelju odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti (pročišćeni tekst NN br.1/97.) te Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN br. 43/99.).

Oslobađanje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite-participacije

Pravo na oslobađanje od plaćanja participacije, osim iznimnih slučajeva, imaju osiguranici: osobe koje su zbog trajnog tjelesnog oštećenja nepokretne ili za kretanje koriste odgovarajuća pomagala, a njihova mjesečna primanja iz radnog odnosa ne prelaze od 1.700,00 kn do 2.500, 00 kn i zaposlene osobe s prihodom do 1.275,00 kn. Zahtjev za oslobađanje od plaćanja participacije s prilozima (porezno uvjerenje, katastarsko uvjerenje, odrezak prethodne mirovine ili potvrda o prosjeku plaće) podnosi se podružnom uredu HZZO (u Zagrebu: Klovićeva 1, Gradišćanska 6 ili Remetinečki gaj 14).

Bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući

Osigurana osoba ostvaruje pravo na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom na osnovi bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda navedenih u popisu Pravilnika. Osigurana osoba može iznimno ostvariti pravo na provođenje fizikalne terapije u kući u slučaju kada je potpuno nepokretna, odnosno teško pokretna zbog: neuroloških bolesti, reumatskih bolesti, politraume i traume, kompliciranih kirurških i ortopedskih zahvata, ostalih stanja za koja za svaki slučaj posebice navedeno pravo utvrđuje liječničko povjerenstvo HZZO. Prijedlog za održavajuću medicinsku rehabilitaciju ili za provođenje fizikalne terapije u kući daje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite na osnovi mišljenja i nalaza doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti, a suglasnost daje kontrolor HZZO.

Prava na ortopedska i druga pomagala

Osigurane osobe, na teret sredstava Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje, ostvaraju pravo na: pomagala (ortopedska, očna, tiflotehnička, slušna, surdotehnička, za omogućavanje glasnog govora, stomatološka, te druga pomagala), za popravak pomagala, na rezervne dijelove i potrošni materijal te na izradu pomagala određene kakvoće. Pomagalo propisuje doktor medicine određene specijalnosti (ortoped, fizijatar, urolog, internist, okulist, ORL i sl.), doktor stomatologije, doktor opće medicine, odnosno ugovorni isporučitelj, kako je to navedeno u Popisu pomagala. Suglasnost za nabavku pomagala, ovisno o vrijednosti pomagala, daje: kontrolor HZZO, nadležno povjerenstvo podružnog ureda HZZO-a (Zagreb, Klovićeva 1; Split, Obala kneza Branimira 14; Rijeka, Slogin kula bb; Osijek, Kralja Zvonimira 1) i Povjerenstvo direkcije HZZO-a (Zagreb, Margaretska 3).

Print Friendly, PDF & Email