U svojoj banci otvorite trajni nalog na iznos koji želite (npr. 10, 20 ili 50 kn), a kojeg će banka svaki mjesec proslijediti na žiro-račun HUPT-a , bez bilo kakvog Vašeg daljnjeg angažmana. Trajni nalog možete zatvoriti kad god želite.

Želite li da Vaše ime/naziv poduzeća upišemo na popis donatora koji se nalazi na web stranici, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

Za otvaranje trajnog naloga potrebni su Vam slijedeći podaci:

NAZIV: HRVATSKE UDRUGE PARAPLEGIČARA I TETRAPLEGIČARA (HUPT)
ADRESA: Varićakova ulica 20, Zagreb
MATIČNI BROJ UDRUGE: 1441370
ŽIRO RAČUN: 2360000 – 1101528797
VAŠ BROJ RAČUNA
SVRHA UPLATE: donacija
ROK VAŽENJA TRAJNOG NALOGA: do opoziva

Print Friendly, PDF & Email