Kategorija: Vijesti

Podijeli

Objavljeno: 21 prosinca, 2023Kategorija: Vijesti

Podijeli

Srodne objave

Uz kampanju za prilagođenu turističku destinaciju kreirana je i mapa plaža za osobe u kolicima

Istraživanje iz 2017. godine pokazalo je da u Republici Hrvatskoj ne postoji turistička destinacija koja je u potpunosti prilagođena osobama u invalidskim kolicima. Do danas to se nije promijenilo. Većina članova Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara (HUPT) ne ide na Jadran jer u RH nemaju u potpunosti prilagođene destinacije.

Stoga su iz HUPT-a 2022. godine pokrenuli donatorsku kampanju kako bi skupili sredstva za realizaciju projekta „Odmor bez barijera za osobe u invalidskim kolicima – prilagodba turističke destinacije“. U zadnjih godinu dana skupljeno je 60% sredstava, odnosno 81.000,00€ kroz donacije i direktne aktivnosti udruge.

Cilj je prilagodili jednu destinacije u kojoj bi osobe koje se kreću uz pomoć kolica imale adekvatan smještaj, prilaz plaži i moru, mapirane prilagođene ugostiteljske i kulturne objekte te staze bez arhitektonskih barijera te trasirane i mapirane staze za aktivan odmor s biciklima. Ovaj neprofitni projekt služio bi članovima HUPT-a (savez 6 lokalnih udruga spinalno ozlijeđenih, ukupno 721 član) i korisnicima međunarodnih partnerskih udruga.

Link na crowdfunding kampanju: https://gogetfunding.com/barrier-free-vacation-in-wheelchairs-adaptation-of-tourist-destination/

Osim financija, udruga se bavila i terenskim radom. U žiži ljetne sezone od lipnja do rujna s Hrvatskom turističkom zajednicom obišli su sve plaže duž Jadrana, od Savudrije pa do Molunata. Utvrđeno je da su u potpunosti prilagođene dvije plaže: Kostanj u Rijeci i Valkane u Puli.

Što to znači? To znači da samo dvije plaže imaju adekvatan parking, pristup plaži, sanitarni čvor za osobe s invaliditetom, sunčalište i adekvatan ulaz u more. Osim toga, 90 % hotela nije u potpunosti prilagođeno osobama u kolicima. A ako su prilagođeni, ne nalaze se u neposrednoj blizini plaže.

Nakon terenskog rada, HUPT je s HTZ-om izdao i vodič s mapom plaža koje su u određenoj mjeri prilagođene za osobe u kolicima. Ona je  dostupna na stranicama HTZ-a i HUPT-a.

Link mapiranih plaža: https://hupt.hr/wp-content/uploads/2023/11/HUPT-Plaze-za-osobe-s-invaliditetom.pdf

Kampanja „Odmor bez barijera za osobe u invalidskim kolicima“ ide dalje i u 2024. godini. Sagrađena destinacija bit će ogledan primjer kako smještaj prilagođen osoba u kolicima treba izgledati.

Što nakon toga? Želja je da se izgradi čitav naselje koje će poboljšati kvalitetu života osoba u kolicima, ali i obogatiti i upotpuniti turističku ponudu RH.

Pozivamo vas da doniratee i podržite kampanju HUPT-a „Odmor bez barijera“.

Link na kampanju: https://gogetfunding.com/barrier-free-vacation-in-wheelchairs-adaptation-of-tourist-destination/

Facebook: https://www.facebook.com/hupt99/