Od 2024. godine HUPT postaje korisnik nacionalne sustavne podrške Zaklade. Nacionalni savezi udruga osoba s invaliditetom te nacionalne udruge iz Domovinskog rata usmjereni su na postizanje razvojnih ciljeva, s naglaskom na osiguravanje vlastite financijske stabilnosti i sveobuhvatne podrške svojim članovima ili registriranim podružnicama. Ovaj pristup uključuje ključne aspekte organizacijskog razvoja, gdje savezi i nacionalne udruge igraju aktivnu ulogu u jačanju sposobnosti svojih članica, pružajući im alate i znanja potrebna za učinkovito vođenje i upravljanje.

Poseban naglasak stavlja se na podršku u prijavama na natječaje za financiranje. Savezi i nacionalne udruge članicama pomažu u identifikaciji relevantnih natječaja i poziva, na lokalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini, uključujući i one od privatnih donatora, te ih vode kroz proces prijave i provedbe podrški. Osim toga, HUPT pruža podršku u sadržajnim aspektima rada udruga, nudeći stručno vodstvo i savjetovanje u različitim područjima djelovanja.  Cilj je osigurati da svaka članica saveza ima pristup potrebnim alatima i znanju za učinkovito ispunjavanje svoje misije. Kroz ovakav pristup, savezi teže osigurati da najmanje 75% članica dobije neophodnu podršku, što se redovito prati kroz primjenu razvijene metodologije mjerenja zadovoljstva članica i analizom rezultata, čime se osigurava transparentnost i stalno poboljšanje kvalitete pružane podrške.