Kategorija: Vijesti

Podijeli

Objavljeno: 18 siječnja, 2007Kategorija: Vijesti

Podijeli

Srodne objave

Odluka o posebnim članskim pogodnostima HAK-a za osobe s tjelesnim invaliditetom i osobe sa specijalnim potrebama
Hrvatski autoklub i HUPT su dogovorili zajedničku suradnju na rješavanju problema s kojima se susreću osobe s invaliditetom u prometu na cestama. Upravni odbor HAK-a je donio Odluku o posebnim članskim pogodnostima HAK-a za osobe s tjelesnim invaliditetom i osobe sa specijalnim potrebama.

Oslobođenje od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila, kao i oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom

Zahtjev, 70kn biljega, fotokopiju prometne dozvole i knjižice vozila koje glasi na osobu s invaliditetom te rješenje HZMO iz kojeg je vidljivo tjelesno oštećenje (ako se ima, dodati i novo koje dokazuje tjelesno oštećenje na organima za kretanje), upućuju se Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Uprava cestovnog prometa, Prisavlje 14, 10000 Zagreb. Rješenje se dobije na kućnu adresu. Novo rješenje prilikom registracije vozila se daje na uvid, umjesto dosadašnjih HZMO-a. Provedbene pravilnike možete naći ovdje i ovdje.

Osiguranje vozila

Osobe s invaliditetom mogu ostvariti i popust od 10-20% na dodatno godišnje osiguranje automobila, što ovisi o stupnju tjelesnog oštećenja osobe i o kriterijima osiguravajuće tvrtke.

SMART kartice za autoceste

Temeljem Zakona o javnim cestama čl. 76, stavak 2, osoba koje imaju 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno 60% ili više tjelesnog oštećenja koje se odnosi na organe za kretanje, mogu koristiti autoceste i objekate s naplatom bez plaćanja cestarine.
Ovo se pravo ostvaruje temeljem SMART kartice koja vrijedi za Hrvatske autoceste, Autocestu Rijeka – Zagreb, Autocestu Zagreb – Macelj i Tunel Učka, a koju izdaje Hrvatske autoceste, Sektor naplate, Jadranska avenija 6, 10250 Lučko, tel. 01 / 65-04-777 ili 65-04-813.
Za podizanje NOVIH! SMART kartica (stare vrijede do lipnja 2007.) trebate kopiju rješenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, sliku kao za osobnu iskaznicu/putovnicu te kopije prometne dozvole i 20kn (38kn ako Vam se šalje poštom).

Znak pristupačnosti

Pravo na znak pristupačnosti za parkiranje vozila na posebno označenim parkirališnim mjestima za osobe s invaliditetom – koje imaju oštećenje na organima za kretanje od najmanje 70% – ostvaruje se na temelju Pravilnika o znaku pristupačnosti (NN 16/2005) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o znaku pristupačnosti (NN 66/2005), a koji uvode jedinstvenu identifikacijsku karticu u cijeloj Hrvatskoj, temeljem europskih standarda.
Rješenje o pravu na znak pristupačnosti daje temeljem zahtjeva koji osoba s invaliditetom podnosi Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, tel. 01 / 61-01-143. (izvan Zagreba županijski ili gradski uredi). U prilogu zahtjeva trebate imati rješenje o postotku invaliditeta na organima za kretanje, biljeg od 70 kuna te kopiju prometne knjižice koja glasi na osobu s invaliditetom i jednu fotografiju.
Rješenje o postotku invaliditeta na organima za kretanje može se dobiti u ispostavama HZMO-a (u Zagrebu Tvrtkova ulica 5, tel. 01 / 45-95-468), nakon rješenja komisije. Kako bi pristupili komisije trebate predati zahtjev i platiti 305 kn.

Povlastica za putovanje željeznicom i brodom

Povlastice se odnose na putovanje željeznicom i brodom, tj. na četiri putovanja godišnje. Osobe s invaliditetom plaćaju 25% vrijednosti putne karte, a pratilac ima pravo na besplatnu vožnju. Ovaj zahtjev se podnosi Odjelu za upravno-pravne poslove Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, Zagreb, Vodnikova ulica 12, tel. 01 / 48-29-555 (izvan Zagreba županijskom uredu).