Osnaženi i uključeni

Osnaženi i uključeni2023-10-11T11:36:15+02:00

UP.04.2.1.11.0736

Naziv projekta: Osnaženi i uključeni

Nositelj projekta: Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara (HUPT)

Naziv partnera: Karlovačka udruga spinalno ozlijeđenih (KaSPIN)

Voditeljica projekta: Katarina Jonjić-Šarić, psiholog

Kontakt: katarina.jonjic-saric@hupt.hr

Kratki opis projekta:

Projekt “Osnaženi i uključeni” usmjeren je na jačanje kapaciteta Hrvatskih udruga paraplegičara (HUPT)  i tetraplegičara i Karlovačke udruge spinalno ozlijeđenih (KaSPIN) za neposredan rad u lokalnoj zajednici. Pokrenut će se volonterske aktivnosti na području Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije te omogućiti pružanje psihološke i savjetodavne pomoći članovima Udruga koji žive u navedenim županijama.

Ciljevi projekta su: 1. Jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima. 2. Jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. 3. Unaprijediti kapacitete OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Sudionici edukacija će unaprijediti znanja o ispunjavanju pravne regulative za volontiranje u Republici Hrvatskoj, pripremi temelja za razvoj volonterskog programa, planiranju volonterskog programa, izradi opisa poslova za volontere, pronalaženju volontera, odabiru volontera, evaluaciji volonterskog programa i vrednovanju i nagrađivanju volontera.
  2. Osnaživanje osoba koje se suočavaju s poteškoćama s kojima se teško same nose, poticanje prilagodbe pojedinaca na izvanredne životne okolnosti, osvještavanje načina suočavanja pojedinca s kriznim situacijama, identificiranje rizičnih i zaštitnih čimbenika u suočavanju s kriznim situacijama, uočavanje razvoja psihopatologije kao posljedice neuspješnog suočavanja, razvoj otpornosti pojedinca, pružanje podrške u kriznim situacijama, definiranje uloge zajednice u suočavanju s kriznim situacijama,  poticanje donošenja pravovremenih odluka u kriznim situacijama.
  3. Osmišljen i izrađen online priručnik s tekstovima sa svrhom unaprjeđenja psihofizičkog zdravlja ranjivih skupina.
  4. Provođenjem fokus grupa na području Zagrebačke i Karlovačke županije te objavom i diseminacijom dobivenih rezultata, omogućit će se razvoj primjerenih i održivih usluga za osobe s invaliditetom tijekom kriznih situacija.

Ukupna vrijednost projekta: 265.317,89 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 225.520,21 kuna

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta: 15.11.2021.-15.11.2022.

Nositelj projekta:

Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara

www.hupt.hr

hupt@hupt.hr

Partner na projektu:

Karlovačka udruga spinalno ozlijeđenih – KaSPIN

A.G. Matoša 14c, Karlovac

Mob: +385 98 670 434

info@kaspin.hr

Posredničko tijelo razine 1:

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

esf@udruge.vlada.hr

Posredničko tijelo razine 2:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

euprogrami@esf.civilnodrustvo.hr

www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr
Europska unija

Zajedno do fondova EU

Europska unija

Zajedno do fondova EU

www.esf.hr
www.esf.hr