Osobna asistentura

asistentiHUPT-ovi predstavnici sudjeluju u povjerenstvu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za izradu Zakona o osobnoj asistenturi za osobe s najtežim invaliditetom. Članovi HUPT-a uključeni su u pilot-projekt osobne asistenture koji je priprema za konačno donošenje zakona..

Ciljevi koji se postižu realizacijom ovog pilot-projekta MOBMS-a su stvaranje preduvjeta za uvođenje novog oblika izvaninstitucionalne potpore osobama s najtežim tjelesnim invaliditetom. Uvođenje filozofije pokreta neovisnog življenja podrazumijeva i stvaranje uvjeta da osobe s najtežim invaliditetom mogu kontrolirati i osmišljavati svoj život.

Osnaživanje osoba za samostalniji život uz mogućnost izbora i zaposlenja osobnog asistenata. Korisnici se ovime educiraju za ulogu poslodavca. U roku od osam mjeseci moći će se valorizirati troškovi osobne asistenture, obaviti usporedba s drugim zemljama, dobiti za osobe s invaliditetom te usporediti koliko je ovaj način pomoći prihvatljiviji od sada dostupne institucionalne skrbi.

Ostvarenje će se mjeriti u prvom redu zadovoljstvom korisnika i spektrom realizacije njihovih osobnih osnovnih potreba, te realizacijom aktivnosti koje su planirane unaprijed definiranim protokolima.

Voditelji projekta pružit će pomoć, ukoliko joj je potrebna, osobi s invaliditetom da nađe osobnog asistenta. Korisnik osobnog asistenta i osobni asistent vodit će evidenciju o radu, a voditelj će je verificirati. HUPT, SOIH i MOBMS će pružati logističku potporu projektu.

Po završetku ovog projekta očekuje se stvaranje preduvjeta za uvođenje u sustav instituta osobnog asistenta osobama s najtežim invaliditetom Za očekivati je osnivanje Centra neovisnog življenja kao mjesta pružanja usluga radi ostvarenja preduvjeta za samostalan život i odabir načina života osoba s najtežim tjelesnim invaliditetom, uspostavljanje modela kojim će se nastaviti projekt do dobivanja cjelovitih rezultata za donošenje Zakona o osobnom asistentu i plaćanja njegovih usluga. Evaluacija će pokazati što je osobna asistentura značila osobama odabranim u pilot projektu te ukazati na modele koje treba razviti u Hrvatskoj.

Print Friendly, PDF & Email