UP.04.2.1.06.0062

Naziv projekta: Platforma 50+

Nositelj projekta: Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

Partner na projektu: Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara (HUPT)

HUPT je 2020. godine u listopadu postao partner na trogodišnjem ESF projektu Platforma 50+ čiji je nositelj Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Projekt je to koji uključuje čak 11 partnera saveza udruga osoba s invaliditetom: Savez društava distrofičara Hrvatske, Hrvatski savez udruga invalida rada, Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Hrvatski savez gluhih i nagluhih, Savez civilnih invalida rata Hrvatske, Savez društava multiple skleroze Hrvatske, Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, Savez udruga za autizam Hrvatske, Hrvatski savez slijepih i Hrvatski savez gluhoslijepih osoba „Dodir“, HUPT te jednu akademsku instituciju – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (ERF).

Samo ime projekta Platforma 50+ odnosi se na 50 članaka Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (KPOSI) koju je Hrvatska ratificirala još 2007. godine, što je i temelj za Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj. Kako bi se KPOSI mogla primjenjivati u potpunosti, potrebni su sustavni mehanizmi i mehanizmi praćenja, a upravo se ovim projektom umrežavanja saveza udruga OSI i akademske zajednice stvara uvjet za razvoj, praćenje i provedbu javnih politika od interesa za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj.

www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr
Europska unija

Zajedno do fondova EU

Europska unija

Zajedno do fondova EU

www.esf.hr
www.esf.hr