Pravo na profesionalnu rehabilitaciju

  • Stječe osoba s invaliditetom kojoj je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo preostalu radnu sposobnost.

Obveza kvotnog zapošljavanja

  • Poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, dužni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju.
  • Poslodavcima na raspolaganju stoje i zamjenske kvote.
  • Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom može ostvariti pravo na određene olakšice i poticaje.
  • U slučaju nepoštivanja kvotnog zapošljavanja, poslodavci su dužni uplatiti novčanu naknadu u korist državnog proračuna.

 Mjere aktivne politike zapošljavanja

Hrvatski zavod  za zapošljavanje – Potpora za zapošljavanje:

  • Cilj mjere: Poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto I iznosa plaće poslodavcima.
  • Trajanje mjere: za ciljanu skupinu I – 12 mjeseci; za ciljanu skupinu II – 24 mjeseci