HAK

Hrvatski autoklub i HUPT su dogovorili zajedničku suradnju na rješavanju problema s kojima se susreću osobe s invaliditetom u prometu na cestama. Upravni odbor HAK-a je donio Odluku o posebnim članskim pogodnostima HAK-a za osobe s tjelesnim invaliditetom i osobe sa specijalnim potrebama.

Odluka o posebnim članskim pogodnostima HAK-a za osobe s tjelesnim invaliditetom i osobe sa specijalnim potrebama

Oslobođenje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine

Osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta (plaća se pri registraciji motornih i priključnih vozila) za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%, ne plaćaju cestarinu za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Rješenje donosi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na zahtjev stranke, a dodatne informacije možete naći klikom na poveznicu INVALIDSKA SMART KARTICA

Osiguranje vozila

Osobe s invaliditetom mogu ostvariti i popust od 10-20% na dodatno godišnje osiguranje automobila, što ovisi o stupnju tjelesnog oštećenja osobe i o kriterijima osiguravajuće tvrtke.

Pravo na parkirališnu kartu za OSI

Osobe s 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto (ako upravljaju vozilom ili se nalaze u vozilu).

Udruge OSI odnosno drugi pružatelji socijalnih usluga za OSI mogu parkirati svoja vozila na parkirališna mjesta rezervirana za OSI, pod uvjetom da prevoze OSI koja ostvaruje pravo na parkirališnu kartu, uz obvezu isticanja karte.

Izdavatelj parkirališne karte je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Zahtjeve za izdavanje parkirališne karte obrađuju upravna tijela u županijama nadležna za promet, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za promet.

Povlastice u prijevozu

 • Pravo na plaćanje 75% redovne cijene vozne karte za četiri putova­nja godiš­nje že­ljeznicom ili brodom.
 • Pratitelj osobe s invaliditetom koja koristi navedenu povlasticu putuje besplatno.
 • Pravo na besplatan javni otočni cestovni prijevoz za:
  • osobe s invaliditetom
   • osoba s invaliditetom kod koje je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80 % ili više, hrvatski ratni vojni invalid sa 100 % tjelesnog oštećenja te osoba s invaliditetom kojoj je utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja, bez obzira na mjesto prebivališta
 • osobu koja je u pratnji djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom, osim kada osoba u pratnji ostvaruje pravo na besplatni prijevoz u skladu s posebnim propisom.
 • Djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, koje zbog invaliditeta za ostvarivanje svojih osobnih potreba ne mogu koristiti javni otočni cestovni prijevoz, imaju pravo na novčanu naknadu za nadoknadu troškova vlastitog prijevoza, a navedeno pravo ostvaruju podnošenjem zahtjeva nadležnom upravnom tijelu obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave.

O zahtjevu odlučuje nadležno upravno tijelo obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave prema adresi prebivališta podnositelja zahtjeva, rješenjem nakon provedenog upravnog postupka.

 • Besplatan prijevoz na trajektnim linijama (uključujući i osobno vozilo) za:
  • osobe s invaliditetom:
   • kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80 % ili više, hrvatski ratni vojni invalidi sa 100 % tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100 % i gluhoslijepe osobe sa 100 % tjelesnog oštećenja.
  • djecu s teškoćama u razvoju:
   • kojima je utvrđen III. I IV. stupanj funkcionalnog oštećenja.
   • djeca s teškoćama u razvoju I. Ili II. stupnja funkcionalnog oštećenja imaju to pravo ako imaju prebivalište na otoku.
  • pratitelji prethodno navedenih kategorija osoba također imaju pravo na besplatan prijevoz

Pravo na povlašteni prijevoz ostvaruje se uz iskaznicu za OSI koju izdaje Agencija za obalni linijski pomorski promet.