Kategorija: Vijesti

Podijeli

Objavljeno: 25 siječnja, 2023Kategorija: Vijesti

Podijeli

Srodne objave

U prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 19. siječnja 2023. predstavljeni su rezultati istraživanja provedenih u okviru projekta „Platforma 50+“. Projekt je to kojeg SOIH provodi u partnerstvu s 11 saveza udruga osoba s invaliditetom i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom.

Voditelji istraživačkih skupina predstavili su rezultate tri znanstvena istraživanja: „Asistivne tehnologije u 21. stoljeću – primjena i perspektive“ (izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela), „Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom“ (pred. Dominik Sikirić) i „Mapiranje sastavnica neovisnog življenja“ (doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar).

Sudionici provedenih istraživanja bili su osobe s invaliditetom, stručnjaci različitih disciplina (edukacijski rehabilitatori, učitelji, logopedi, psiholozi, pedagozi, liječnici, radni terapeuti, fizioterapeuti) te roditelji djece s teškoćama u razvoju. Istraživanja su provedena u četiri županije (Grad Zagreb, Splitsko-dalmatinska, Osječko-baranjska i Primorsko-goranska županija).

Istraživanjem „Asistivna tehnologija u 21. stoljeću – primjena i perspektive“ dobiven je uvid u iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom koji su korisnici asistivne tehnologije te stručnjaka koji u svom radu koriste asistivnu tehnologiju u područjima koja se odnose na iskustva u procjeni, nabavi, implementaciji i korištenju asistivne tehnologije u Republici Hrvatskoj. Korisnici asistivne tehnologije dali su i prijedloge za ublažavanje ili potpuno uklanjanje teškoća pri korištenju asistivne tehnologije.

Rezultati dijela istraživanja koje se odnosi na usklađenost zakonodavstva s Konvencijom, ukazuju na probleme koji se tiču demotiviranja osoba s invaliditetom na zapošljavanje, sustava vještačenja, statusa roditelja njegovatelja, administrativnih procedura u zdravstvenom sustavu, kao i informacijske i komunikacijske pristupačnosti. Istaknuto je kako je neusklađenost više sustava vidljiva na primjeru neusklađenosti obrazovanja i tržišta rada, gdje dolazi do hiperprodukcije nezapošljivog i nekonkurentnog stručnog kadra, što je posljedica ograničenog izbora zanimanja.

Doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar prezentirala je rezultate istraživanja koji se tiču mapiranja sastavnica neovisnog življenja. U izlaganju je poseban naglasak stavljen na tri ključne odredbe u članku 19 Konvencije – mogućnost izbora, individualiziranu podršku i dostupnost usluga za širu javnost osoba s invaliditetom. Rezultati jednog dijela ovog istraživanja, u koji su bili uključeni roditelji, naglašavaju važnost stručne podrške i edukacije roditelja i osoba s invaliditetom o partnerstvu i seksualnosti. Određeni roditelji smatraju kako njihova djeca, odrasle osobe s invaliditetom, nemaju seksualne potrebe te kako ljubav doživljavaju na „platonski“ način.

Konačno, doc. dr. sc. Natalija Lisak Šegota istaknula je presudnu ulogu nevladinog sektora kao pokretača promjena za nadvladavanje problema kao što su sporost promjena, nerazumijevanje liječnika, neinformiranost poslodavaca o prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom i pretjerana institucionalizacija.

Dobiveni rezultati istraživanja koristit će dalje u kreiranju smjernica za razvoj javnih politika za osobe s invaliditetom.

Događaj je moderirao doc. dr. sc. Damir Miholić, koordinator partnera Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na projektu „Platforma 50+“, a predstavljanju rezultata nazočile su Marija Borovec iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (PT1) i Maja Mustač iz Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (PT2).

Više informacije možete pronaći na stranicama nositelja projekta OVDJE.