Kategorija: Vijesti

Podijeli

Objavljeno: 3 prosinca, 2021Kategorija: Vijesti

Podijeli

Srodne objave

MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

U povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, Savezi udruga osoba s invaliditetom upozorili su na nužnu uspostavu odgovarajućeg pravnog i institucionalnog okvira stambenog zbrinjavanja koji će osigurati dovoljan broj primjerenih i pristupačnih socijalnih stanova za zadovoljavanje stambenih potreba svih pojedinaca i skupina, osobito osoba s invaliditetom, koji si stanovanje ne mogu osigurati po tržišnim uvjetima. Pokret osoba s invaliditetom koji zastupaju prava preko pola milijuna osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj uz podršku pravobraniteljice za osobe s invaliditetom zahtijeva od donositelja odluka donošenje Zakona o socijalnom stanovanju.

Je li osobama s invaliditetom primjereno stanovanje lutrija?

Zagreb: 3. prosinca 2021. – Na press konferenciji održanoj na Tribini grada Zagreba u organizaciji 13 Saveza udruga osoba s invaliditetom istaknuto je kako se kroz provedeno istraživanje o stavovima i potrebama u vezi s primjerenim stanovanjem među osobama s invaliditetom, 97,5% osoba s invaliditetom izjasnilo kako smatraju da Republika Hrvatska treba donijeti odgovarajući pravni okvir socijalnog stanovanja, dok se 84,2% osoba s invaliditetom izjasnilo kako su im potrebe djelomično ili nisu zadovoljene s obzirom na visinu prihoda u kućanstvu. 51,1% osoba s invaliditetom navodi kao najčešću prepreku prilikom rješavanja stambenog pitanja preniskih primanja, a 61% ispitanika navodi kako bi im prihvatljiv mjesečni iznos najma bio do 999,99 kn. 66,7% osoba s invaliditetom  smatra da Republika Hrvatska treba izgraditi više stanova/kuća za socijalno stanovanje, dok 60,5% osoba s invaliditetom smatra da Republika Hrvatska treba postojeće nekretnine u javnom vlasništvu prenamijeniti za socijalno stanovanje.

Stajalište Europske komisije i Europskog parlamenta

Europska komisija u Europskoj strategiji za prava osoba s invaliditetom 2020.-2030. poziva države članice da promiču i osiguraju financiranje pristupačnog socijalnog stanovanja koje uzima u obzir pitanje invaliditeta, među ostalim za starije osobe s invaliditetom te da rade na rješavanju problema s kojima se suočavaju beskućnici s invaliditetom. Europska komisija za Republiku Hrvatsku u 2020. bilježi ubrzani rast cijena stambenih nekretnina i najma, pa je osiguravanje cjenovno pristupačnog stanovanja u Republici Hrvatskoj i dalje izazov.

Europski parlament poziva države članice na priznavanje odgovarajućeg stanovanja kao temeljnog ljudskog prava i njegovo uvrštavanje u zakonodavstvo. Parlament prepoznaje otežanu situaciju u području stanovanja za osobe s invaliditetom.

Održana Međunarodna online panel diskusija „Primjereno stanovanje osoba s invaliditetom u RH i regiji – primjeri dobre i loše prakse“

Na Panel diskusiji je istaknuto i od strane predstavnika ministarstava kako je socijalno stanovanje ključni dio politika Europske unije i kako se program stambenog zbrinjavanja u Republici Hrvatskoj provodi kroz niz postojećih zakona, te kako bi bilo dobro da se donese cjeloviti zakon na nacionalnoj razini. Također na istoj je, prof.dr.sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor socijalne politike na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu istaknuo kako je za razliku od Hrvatske, u Austriji ključna tema nakon pandemije – stanovanje. Naglasio je kako imamo problema sa stanovanjem u svim slojevima društva, ali i dalje to nije tema javne rasprave te se ona u potpunosti ignorira. Isto tako naglasio je kako o svakom području imamo strategije, jedino je nemamo na području socijalnog stanovanja, a koje je temeljno ljudsko pravo.

Stanje u EU i regiji

Većina zemalja EU, kao i Srbija, Crna gora, Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina imaju Zakon o socijalnom stanovanju ili drugi propis kojim je regulirano socijalno stanovanje.

Objavljen promotivni video kampanje „Je li osobama s invaliditetom primjereno stanovanje lutrija?

Pokret osoba s invaliditetom objavio je i promotivni video kampanje, s ciljem prikaza ključnih potreba i problema osoba s invaliditetom vezanih za socijalno stanovanje u Republici Hrvatskoj (https://www.youtube.com/watch?v=pKDToI0xoJ4&t=2s).

Marica Mirić, predstavnica pokreta osoba s invaliditetom istaknula je kako je situacija iznimno nepogodna – cijene stanova su porasle, a mnogi korisnici zajamčene minimalne naknade godinama čekaju na dodjelu gradskog stana, te kako se pokret osoba s invaliditetom dugi niz godina bori za donošenje Zakona o socijalnom stanovanju. Istaknula je kako u odnosu na osobe s invaliditetom moramo znati da je teret troška stanovanja teži za osobe s invaliditetom, da su osobe s invaliditetom često žrtve višestruke diskriminacije kao rezultat stambenog statusa, te kako Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom nameće obveze brze deinstitucionalizacije u cijelom svijetu. Također, naglasila je kako u Republici Hrvatskoj ne postoji sustavno organizirano socijalno stanovanje niti opći propis kojim je ono regulirano, te kako se provodilo više socijalnih mjera koje nisu imale značajniji pozitivni socijalni učinak na cjelokupno društvo.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom gotovo od 2008. godine i početka rada institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom ukazuje na potrebu osiguravanja i omogućavanja socijalnog stanovanja. Preporuke vezane za donošenje Zakona o socijalnom stanovanju i osnivanje fonda iz kojeg bi se mogla koristiti financijska sredstva za osiguravanje elemenata pristupačnosti se iz godine u godinu ponavljaju. U Izvješću o radu za 2020. godinu koje je predstavljeno i raspravljano u Hrvatskom saboru, pravobraniteljica je ponovno preporučila razmatranje i donošenje Zakona o socijalnom stanovanju kao posebnoj vrsti stanovanja odgovarajućeg standarda koje se osigurava pojedincima ili kućanstvima koja iz socijalnih, ekonomskih i drugih razloga ne mogu samostalno na odgovarajući način riješiti pitanja svog stanovanja. Vezano uz to preporučujemo i osnivanje zaklade/fonda financirane iz različitih izvora iz čijih bi se sredstava mogle financirati potrebne prilagodbe nepristupačnih stanova u privatnom vlasništvu. Invaliditet se ne može planirati i može se dogoditi svakome.

 

O kampanji „Je li osoba s invaliditetom u RH primjereno stanovanje lutrija?“:

Socijalno stanovanje jedan je od najvažnijih zadataka svake Vlade. Prikladne politike i mjere koje podupiru odgovarajuće stambeno zbrinjavanje presudne su za uravnoteženje i jačanje gospodarskog razvoja stanovanja kako bi čitavo društvo imalo koristi i kako bi se svima osiguralo pristupačno i primjereno životno okruženje, a osobama s invaliditetom neovisno življenje. Mjere koje se poduzimaju moraju biti promišljene, konkretne i usmjerene na ostvarivanje prava na stanovanje u razumnom roku. Republika Hrvatska mora osigurati dovoljno resursa i na prvo mjesto staviti potrebe ugroženih i marginaliziranih pojedinaca ili skupina koje žive u nesigurnim uvjetima stanovanja, osobito osobe s invaliditetom. Cilj kampanje: Donošenje odgovarajućeg pravnog okvira socijalnog stanovanja u Republici Hrvatskoj koji će činiti Zakon o socijalnom stanovanju i Strategija stambene politike RH do 2030. Također, poziva Vladu RH, regionalne i lokalne vlasti da prepoznaju, podrže i financiraju stambena rješenja za osiguravanje tržišnog i socijalnog stanovanja.

O pokretu osoba s invaliditetom uključenim u 8. Centar znanja

Pokret osoba s invaliditetom čine 13 Saveza udruga osoba s invaliditetom: Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Hrvatski savez slijepih, Savez društava distrofičara Hrvatske, Hrvatski savez udruga invalida rada, Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, Hrvatski savez gluhih i nagluhih, Savez civilnih invalida rata Hrvatske, Savez društava multiple skleroze Hrvatske, Savez udruga za autizam Hrvatske, Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba “Dodir” i Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize.

Kontakt za medije:

Marica Mirić, predstavnica 8. Centra znanja

Broj mobitela: 091 660 4673

Email: soih@zg.t-com.hr