S obzirom da su Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara savez i kao takve ne mogu imati fizičke osobe za članove nego samo udruge, upravni odbor HUPT-a je donio odluku da se županije koje su do sada pripadale HUPT-u podijele na najbliže lokalne udruge. Tako da kontaktirajte lokalnu udrugu koje obuhvaća Vaše područje, kontakti se nalaze na linku svake udruge.