Bol u ramenima

Bol u ramenu je česta, a osobe s ozljedom kralježnične moždine (OKM) još su joj sklonije od drugih. Prema istraživanjima velikog broja osoba s OKM u Americi, Kanadi i Britaniji nađeno je da od 30 do 50% ima tegobe, a u jednom našem istraživanju provedenom na području Zagreba i Zagrebačke županije postotak je bio nešto manji – 21%.

Najčešće komplikacije kod osoba s ozljedom leđne moždine i njihovi uzroci

Problemi infekcije kod samokateterizacije

Tijekom stoljeća, retencija mokraće bila je izazov kako za medicinsku znanost tako i za zajednicu. Znano je da su stari kapetani na brodovima irske i norveške trgovačke flote imali katetere u svojim kabinama i na taj način rješavali akutni zastoj mokraće. Nepoznato je i treba istražiti jesu li i pomorski kapetani dubrovačke republike nosili katetere ili slične naprave. U Francuskoj, u 19.stoljeću kupac kišobrana dobio je i kateter na poklon koji se nalazio u vrhu kišobrana zatvoren vijkom. Iz ovih nekoliko povijesnih podataka vidljivo je da je postupak intermitentne kateterizacije i nije novijeg datuma.

 Radna terapija

Najčešće asocijacije koje radna terapija priziva među svojim korisnicima su štrikanje, pletenje košara, slaganje puzzle i prigodno blagdansko ukrašavanje. U najboljem slučaju, radna terapija uključuje i učenje i uvježbavanje aktivnosti svakodnevnog života.

Ni kod samih stručnjaka poimanje radne terapije nije mnogo dalekosežnije. Nažalost, uključujući i neke same radne terapeute. Ona je zaista mnogo više od svega toga.