Karoca Rijeka

Udruga osoba sa spinalnim ozljedama – Karoca Rijeka
Istarska 24
51000 Rijeka

tel.: 051 62 24 25
fax: 051 62 24 25
E-mail: karoca.rijeka@gmail.com
Web: www.karoca-rijeka.hr

KaSpin

Karlovačka udruga spinalno ozlijeđenih
A. G. Matoša 14c
47000 Karlovac

tel.: 098 67 04 34
E-mail: info@kaspin.hr
Web: www.kaspin.hr

SDUSO

Splitsko-dalmatinska udruga spinalno ozlijeđenih
Lička ul. 9
21000 Split

tel.: 021 27 39 33
E-mail: info@sduso.hr
Web: www.sduso.hr

SOZ

Zajednica spinalno ozlijeđenih
Varićakova ul. 20
10010 Novi Zagreb-Sloboština

tel.: 01 36 48 582
E-mail: info@soz.hr
Web: www.soz.hr

UPITIŽ

Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije
Trg I Istarske brigade 17
52100 Pula

tel.: 052 63 70 87
fax: 052 63 70 87
mob.: 091 611 89 09
E-mail: info@upitiz.hr
Web: www.upitiz.hr

UPITOBŽ

Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije
Vijenac Ivana Meštrovića 26c
31000 Osijek

tel.: 031 28 16 00
mob: 098 18 94 315
E-mail: upit@upit-os.hr
Web: www.upit-os.hr